Tere tulemast! Logi sisse või Registreeru kasutajaks

Müügitingimused

1. Müügitingimuste kehtivus
1) Müügitingimused kehtivad NOART.EE veebipoest ostja (edaspidi Tarbija) ja ettevõtja Agestis OÜ. (edaspidi Veebipood NOART) vahel kaupade ja teenuste ostmisel.
2) Lisaks käesolevatele tingimustele reguleerivad NOART veebipoest toodete ostmisel tekkivaid õigussuhteid Eesti Vabariigis kehtivad võlaõigusseadus (edaspidi VÕS), tarbijakaitseseadus (edaspidi TKS) ja teised õigusaktid.
3) Veebipood NOART jätab endale õiguse teha müügitingimustes muudatusi. Nimetatud muudatusi kajastatakse veebilehel NOART.EE

 

2. Hinnainfo
1) Kõik veebipoes NOART toodud hinnad sisaldavad käibemaksu 20%.

2) Hinnad kehtivad tellimuse vormistamisest kuni vormistatud tellimuse maksetähtaja aegumiseni (3 päeva pärast tellimuse vormistamist).

3) Kui tellimus on esitatud enne müügitingimuste või hindade muutmist, kohaldatakse Tarbija ja NOART vahel tekkinud õigussuhetele tellimuse vormistamise ajal kehtinud tingimusi.

4) Veebipood NOART jätab endale õiguse teha müügihindades muudatusi. Nimetatud muudatusi kajastatakse veebilehel NOART.EE

 

3. Tellimuse vormistamine

1) Lisage soovitud tooted ostukorvi.
2) Tellimuse vormistamiseks vajutage kõigepealt ostukorvis lingile „Vormista tellimusˮ.
3) Järgnevalt tehke valik, kas soovite tellimuse sooritada ühekordselt või püsikliendina (kui veebipoes on selline jaotus).
4) Tellimuse vormistamise lehel täitke nõutud andmeväljad, valige teile sobiv toodete kohaletoimetamise viis ja vajutage lingile „Tellimus koos maksekohustusegaˮ. Seejärel kuvatakse ekraanile arve, mille saate tasuda mugavalt pangalingi kaudu (Swedbank, SEB, Luminor, Coop pank) pankades euromaksena. Andmed euromakse sooritamiseks koos kõigi kehtivate riiklike maksudega ja lisanduvate tasudega leiate pärast tellimuse kinnitamist ekraanile kuvatud arvelt. Maksevahendeid pakub Maksekeskus.                                                                                                                                          6) Täitke andmete ja tellimuse kinnituse leheküljel olevad lahtrid tähelepanelikult, sest esitatud informatsiooni täpsusest ja õigsusest sõltub Teie ostetud toodete kiire ja tõrgeteta kohaletoimetamine ning hilisem vaidluste ja pretensioonide lahendamine.

7) Veebipoes sooritatud tellimusi käsitletakse tööpäevadel, E−R 8.00−17.00. Kui tellimus esitatakse reedel pärast kella 14, vormistatakse tellimus järgneval esmaspäeval.

3.1 Kinkekaardi kasutamine

Tegemist on elektrooniline kinkekaart, mis saadetakse Teile meilile.

1) Soovi korral võite selle edasi saata või välja printida.
2) Kinkekaardil on unikaalne kood, mis tuleb ostu sooritades sisestada sooduskoodi lahtrisse.
3) Kinkekaarti saab kasutada üks kord.
4) Kinkekaardi kehtivusaeg 1 aasta.
5) Kinkekaardi väärtusest väiksema ostu korral vaheraha ei tagastata
6) Kinkekaarti ei saa rahaks vahetada. 
7) Kui valitud kingitus(t)e maksumus on suurem kinkekaardi väärtusest, siis ületava summa saab tasuda pangalingiga.
8) Tarneaeg 1 päev.4. Müügilepingu jõustumine

1) Kauba müügilepinguga kohustub veebipood NOART andma Tarbijale üle olemasoleva, valmistatava või veebipood NOART poolt tulevikus omandatava Kauba ning tegema võimalikuks omandi ülemineku Tarbijale, Tarbija aga kohustub veebipood NOARTile tasuma Kauba eest esitatud arvel näidatud summa ja võtma Kauba vastu.

2) Tellimused, mille eest ei ole tasutud, annulleeritakse 3 päeva möödudes alates tellimuse vormistamisest.

3) Müügileping jõustub pärast Tarbija tehtud makse laekumist Veebipoe pangakontole.

 

5. Kohaletoimetamine
1) Pärast müügilepingu jõustumist komplekteerib veebipood NOART tellimuse ning annab selle kohaletoimetamiseks üle ettevõtte logistikapartneritele( Itella).
2) E-poe veebilehel näidatud kohaletoimetamise tähtajad (kuni 5 tööpäeva) kehtivad tellimuse summa laekumise hetkest Veebipoe pangakontole.
3) Viivitusteta kohaletoimetamiseks tuleb olla hoolas ning tellimuse vormistamisel esitada kohaletoimetamise andmete sisestamisel tõele vastavad ning kehtivad andmed.
4) Veebipood NOART ei vastuta kauba kohaletoimetamise viibimise eest juhul, kui kaup on logistikapartneritele üle antud õigel ajal, kuid kohaletoimetamise viibimine on tingitud asjaoludest, mida veebipood NOART ei saanud mõjutada ega ette näha.                                            5) Agestis OÜ tarnepartneriks on Itella Estonia OÜ.

 

6. Tagastamisõigus
1) Pärast tellimuse kättesaamist on Tarbijal õigus e-poes sõlmitud lepingust taganeda põhjust avaldamata 14 päeva jooksul.

2) Tagastamisele kuuluva eseme seisukorra halvenemisel vastutab Tarbija asja kasutamisest tingitud väärtuse vähenemise eest üksnes juhul, kui ta on eset kasutanud muul viisil, kui on vaja asja olemuses, omadustes ja toimimises veendumiseks. Et veenduda eseme olemuses, omadustes ja toimimises, peaks Tarbija käsitsema ja kasutama asja üksnes nii, nagu tal lubataks seda tavapäraselt poes teha.
3) Kauba tagastamiseks tuleb esitada Kauba ostust taganemise avaldus, mille vormi leiab veebipoe NOART kodulehelt ning saata see aadressile kuutolm@gmail.com hiljemalt 14 päeva jooksul kauba kättesaamisest.

4) Tarbija peab kauba tagastama avalduse esitamisele järgneva 14 päeva jooksul või esitama tõendi, et ta on eelnimetatud perioodi jooksul kauba üle andnud logistikafirmale. 
5) Klient ei pea kaupa tagastama logistikafirma vahendusel, kui veebipood NOART on nõustunud kaubale ise järele tulema.
6) Veebipood NOART tagastab taganemisavalduse kättesaamisel tarbijale viivitamata, kuid mitte hiljem kui 14 päeva möödumisel, kõik tarbijalt lepingu alusel saadud tasud, muu hulgas Tarbija kasutatud eseme kättetoimetamise kulud, v.a juhul, kui tarbija on sõnaselgelt valinud ettevõtja pakutud kõige odavamast eseme kättetoimetamise viisist erineva kättetoimetamise viisi, ei pea Veebipood Tarbijale tagastama kulu, mis ületab tavapärase kättetoimetamise viisiga seotud kulu.

7) Pilt särgil võib pisut erineda pildist, mida näete oma arvuti ekraanil.

 

8. Vääramatu jõud

1) Veebipood NOART ei vastuta Tellijale tekitatud kahjude või kauba kohaletoimetamise viibimise eest juhul, kui kahju või kauba kohaletoimetamise viibimine on tingitud asjaoludest, mida veebipood NOART ei saanud mõjutada või ette näha.

 

9. Isikuandmete töötlemine
1) Tarbija annab veebipoes andmeid sisestades ning vastava kinnitusega õiguse koguda ja töödelda Tarbija isikuandmeid (nimi, kontakttelefon, paki kättetoimetamise ja/või kodune aadress, e-postiaadress) ning edastada logistikapartnerile isikuandmeid kauba kohaletoimetamiseks.

2) Veebipoel NOART on õigus kasutada Tarbija elu- või asukoha aadressi reklaami ja muu informatsiooni edastamiseks Tarbijale.

3) Tarbijal on igal ajal õigus keelata oma isikuandmete kogumine ning kasutamine, välja arvatud juhul, kui see on vajalik lepingust tuleneva nõude sissenõudmiseks või kauba kohaletoimetamiseks.

4) Elektrooniliste isikuandmete kasutamine otsepostituseks toimub ainult siis, kui Tarbija on selle jaoks andnud eraldi nõusoleku veebilehel NOART. (link otsepostituse mooduli juurde)

5) Krüpteeritud andmeside pankadega ostude eest tasumisel tagab Tarbija personaalsete pangatunnuste turvalisuse ja neile puudub ka Veebipoel ligipääs.                                                                                                                                                                                    

6) Agestis OÜ on isikuandmete vastusav töötleja, Agestis OÜ edastab maksete teostamiseks vajalikud isikuandmed volitatud töötlejale Maksekeskus AS-ile.

Täpsemalt Isikuandmete töötlemisest:

 

10. Pretensioonide esitamise kord
1) Veebipood NOART vastutab Tarbijale müüdud kauba lepingutingimustele mittevastavuse või puuduste eest, mis ilmnevad kuni kahe aasta jooksul, alates kauba üleandmisest Tarbijale.

2) Tarbijal on õigus puuduse ilmnemisel pöörduda hiljemalt kahe kuu jooksul veebipood NOART poole, esitades arve, mille alusel kauba ostu eest tasuti.

3) Kaubal puuduse ilmnemisel palume lõpetada kauba kasutamise.

4) Puudusega kauba parandamise või asendamise lepivad veebipood NOART ja Tarbija omavahel kokku. Parandamise kulud katab veebipood NOART.
5) Veebipood NOART ei vastuta Tarbija süül tootel tekkinud puuduste eest, mis on tekkinud toote mittenõuetekohase hoiustamise või mitte eesmärgipärase kasutamise tulemusena.
6) Toote nõuetele mittevastavuse või puuduste ilmnemisel palume edastada e-postiaadressile kuutolm@gmail.com pretensiooni, kus on märgitud tellimuse esitaja nimi, kontakttelefon, tellimuse number ja toote tingimustele mittevastavuse või puuduse täpne kirjeldus.
7) Pretensioon toote nõuetele mittevastavuse või puuduste avastamise kohta peab olema esitatud kahe kuu jooksul alates toote nõuetele mittevastavuse või puuduse avastamisest.
8) Kõik pretensioonid vaadatakse läbi ja Tarbijaga võetakse ühendust esimesel võimalusel, kuid mitte hiljem kui 14 päeva jooksul alates pretensiooni kättesaamisest.

9) Tarbijal on õigus nõuda veebipoelt NOART ostuhinna alandamist või lepingu lõpetamist ja kauba eest raha tagasi nõuda, kui veebipoel NOART ei ole võimalik kaupa parandada või asendada, kauba parandamine või asendamine ebaõnnestub, veebipood NOART ei ole kauba puudust mõistliku aja jooksul kõrvaldanud, tarbijale on tekitatud põhjendamatuid ebamugavusi.

 

11. Tarbija õigus pöörduda tarbijakaebuste komisjoni poole

1) Kui Veebipood on keeldunud Tarbija kaebust lahendamast või Tarbija ei ole nõus Veebipoe pakutud lahendusega ja leiab, et on rikutud tema õigusi või kahjustatud tema huve, võib Tarbija esitada kaebuse tarbijakaebuste komisjonile Tarbijakaitseameti kaudu või kohtule. Tarbija võib esitada kaebuse ise või esindaja kaudu. Tarbijakaitse komisjoni andmed on toodud Tarbijakaitseameti kodulehel, Euroopa Liidu liikmesriikides tekkivate probleemide lahendamiseks pöörduda Euroopa Liidu tarbijate Nõustamiskeskusse.